Hotrunner of PET Preform Mold Hotrunner of PET Preform Mold Updating... P000137 PET Preform Mold Quantity: 1 Unit

Hotrunner of PET Preform Mold


  • Short description
  • Updating...

Contact
Đặt mua sản phẩm
Họ & tên *:
Điện thoại *:
Email:
Địa chỉ:
Số lượng *:
Send
Parner
  • FURUKAWA
  • 2
  • SAIGON MILK
  • RINNAI
  • NITTO
  • BONFIGLIOLI
  • TOSHIBA
  • VINAMILK
  • MK SEIKO
  • NAGATA
  • NUTIFOOD
  • LOTHAMILK
  • THERMTROL
  • THACO TRƯỜNG HẢI
  • TÂN HIỆP PHÁT
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second